Estación de monitoreo

kiosko

Estación de monitoreo para planta de ácidos outdoor.